Govoriti o životu je kao kad mačka lovi svoj rep. Nepodnošljivo teško, pisao je Brodski. Neke misli o ovoj večnoj temi, životu, ipak možemo da izdvojimo kao važne.

 

  • picjumbo.com
    picjumbo.com

    Bolje jedan dan soko nego sto godina lešinar – Buda.

  • Drugi deo života kod pametnog čoveka sa­stoji se u oslobađanju od ludosti, predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života – Čehov.
  • Vreme života je kratko, ali je ipak dovoljno dugo da bi se čestito i pošteno živelo – Ciceron.
  • Život je izbor, a ne sudbina, jer običan čovek živi kako mora, a pravi čovek živi kako hoće; život na koji bedno i bez otpora pristaje je bedno tavorenje, a izabrani život je sloboda. Čovek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem – Meša Selimović.
  • Najbolje je za čoveka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji- Demokrit.

 

JEDNOSTAVNE IDEJE ZA ZDRAVIJI ŽIVOTNI STIL

Šta je životni stil? Prema jednoj studiji na Univerzitetu Mičigen, zdrav životni stil sastoji se od četiri osnovna kriterijuma- održavanja telesne težine, pravilne ishrane, vežbanja i “odbacivanja” cigareta. Poražavajuće je da se, od 153.000 ispitanika, samo tri odsto pridržavalo ovih kriterijuma.

Istina je da svima nedostaje vremena, organizacije, pa čak i volje za promenom. To je stvarnost i mnogi je teško menjaju.

Pripremila: Mariota Vlaisavljević