Ko smo mi, od čega smo sazdani, zašto smo takvi… O čoveku su pisali, govorili i promišljali filozofi, pesnici i mudraci svih era. Tajna bio, tajna ostao…

 

picjumbo.com
picjumbo.com
  • Video sam mnogo ljudi koji nemahu odela na sebi, ali i mnogo odela u kojima nemaše ljudi – Mevlana Dželaludin Rumi.

 

  • Isplesti lovorov venac je mnogo jednostavnije nego za njega naći dostojnu glavu – Johan Volfgang Gete.

 

  • Dobar karakter više vredi nego lepo lice – Aniruda Bal.

 

  • Dobri i naivni i slabi ljudi niti imaju hrabrosti da kažu istinu, ni snage da ne kažu ništa, ni veštine da slažu – Ivo Andrić.

 

  • Onaj koji nikad nе promеni svojе mišljеnjе voli samoga sеbе višе nеgo li istinu! – Fjodor Dostojevski.

 

  • Karakter čoveka najbolje ćeš upoznati kad ti postane pretpostavljeni – Erih Marija Remark.

 

  • Snaga karaktera je iznad inteligencije – Ralf Valdo Emerson.

 

  • Pitala sam ga jednom kako to da je baš meni poklonio svoje prijateljstvo? Prijateljstvo se ne bira, rekao je, ono biva, ko zna zbog čega, kao ljubav. A nisam ja tebi ništa poklonio, već sebi – Meša Selimović.

 

Čovek i ljudska priroda

Čovek, kao i svako drugo živo biće, je određen svojom prirodom. Kada govorimo o ljudskoj prirodi, govorimo o širokom pojmu ne kao isključivo određenoj biološkim faktorima, već kao određenoj interakcijom i bioloških faktora i onih nebioloških. Ako potražimo odgovor na pitanje “šta je to čovek” ubrzo ćemo shvatiti da je reč o veoma složenom pitanju, pa zato ni- je slučajno što su kroz čitavu istoriju razvoja društva davani različiti odgovorina to pitanje.

Čovekovo ljudska priroda predstavlja ukupnost načina ponašanja i karakteristika tipičnih za ljudski rod. Pošto se menjala tokom istorije jer se menja društvo kao i društveni odnosi, u osnovi svih promena je činjenica da je u svojoj evoluciji čovek morao da se prilagođava zakonima koji važe za sva živa bića u prirodi i da je njegov razvoj bio uslovljen opstankom. Tokom evolucije kada je počeo da shvata uzročno-posledične veze počeo je da razvija svoju svest i logiku koje u kombinaciji postaju njegovo glavno oružje u neprestanoj borbi za samoodržanje.

Pripremila: Slađana Vidović