Tvrdnja da ćete se zaljubiti ako nekoga dugo gledate u oči nije tako daleko od istine. Istraživanje Univerziteta u Harvardu pokazalo je da gledanje u nekoga, to je veća verovatnoća da će nam biti atraktivan.

 

Hug Stock Photo, freedigitalphotos.net
Hug Stock Photo, freedigitalphotos.net

Ustanovljeno je da gledanje u lice za ispitanike što je bilo duže- to su ga kasnije ocenili kao atraktivnije.

Međutim, treba imati u vidu da smo skloni da privlačnim ljudima pripisujemo kvalitete koje i ne poseduju.

Kao polazna tačka, istraživačima je poslužila studija Dartmut koledža koja je utvrdila da što duže gledate u određeni objekat, to se on čini svetlijim. Naučnici su sada želeli da ustanove da li se isti princip može primeniti i na lica, pa su ispitanicima na ekranu prikazivali fotografije ljudi. Ustanovljeno je da što su ispitanici duže gledali u lice, to su ga kasnije ocenili kao atraktivnije.

Ali, tu vreba zamka. Ranije studije su pokazale da smo skloni da privlačnim ljudima pripisujemo i druge kvalitete, poput inteligencije i sposobnosti, čak i kada ih objektivno ne poseduju. I zato, naučnici savetuju da imamo to u vidu prilikom upoznavanja atraktivnih ljudi jer u suprotnom poverenje možemo pokloniti pogrešnoj osobi.

Nije sve u seksualnoj privlačnosti
Da bismo nekog zaista voleli i da bi neko voleo nas, moramo ga videti celovito sa svim vrlina i manama. Zaljubljenost nam to ne dozvoljava. Ona je lepa, uzbudljiva i podstiče nas na dalji kontakt, ali ne pruža i mogućnost da vidimo sve aspekte osobe u koju smo zaljubljeni, pa samim tim ni da sa nekim imamo realan odnos.

Zaljubljenost nije garancija daljeg dubljeg i ispunjavajućeg odnosa, ali može mu predhoditi. Ljubav nije samo, intimnost, seksualna privlačnost, dobra komunikacija i zajednički pogled na život. Ona je i sebičnost udvoje, otvorenost, prisnost, sposobnost za “korisnu svađu”, ali je kruniše odluka da ćemo živeti za neku osobu uključujući sve njene osobine, vrline i mane, samo njoj svojstvene.

Izvor: www.novosti.rs