Stupanjem na snagu novih pravilnika, parovima iz Srbije omogućena je donacija polnih ćelija i embriona,  kao i mogućnost ženama bez partnera da postanu majke.

 

Donacija reproduktivnih ćelija i embriona konačno dostupna u Srbiji

Šansa za roditeljstvo

Udruženje Šansa za roditeljstvo, jedino nacionalno udruženje koje se bavi informisanjem, edukacijom parova i pojedinaca u borbi za potomstvo, kao i zalaganjem za bolje uslove biomedicinski potpomognute oplodnje u Srbiji sa nestrpljenjem je dočekalo podzakonska akta koji prate Novi Zakon o lečenju neplodnosti i od suštinskog su značaja za proceduru donacije u Srbiji.

Jasno su definisani uslovi koje davalac mora da ispunjava, a uspostavljen je i novi sistem evidencije – državni registar, koji će sadržati sve podatke o svim korisnicima u bilo kom segmentu postupka biomedicinski potpomognute oplodnje.

Pravilnici se ne odnose na finansiranje iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje već samo definišu način kako će se izvoditi donacija.

Donacija reproduktivnih ćelija

Uz dozvolu za obavljanje te delatnosti, biće dozvoljen uvoz/izvoz reproduktivnih ćelija iz banaka koje ispunjavaju međunarodne uslove i kriterijume, ukoliko u Srbiji ne bude obezbeđen potreban materijal.

Embrioni se ne mogu uvoziti, odnosno izvoziti.

Ovo je osetljiva procedura koja otvara mnoga pitanja, posebno etička i zakonska

Udruženje Šansa za roditeljstvo je od stupanja na snagu novog Zakona više puta apelovalo na značaj podzakonskih akata bez kojih sam Zakon nije bilo moguće inplementirati, zbog čega je mnoštvo parova bilo prinuđeno da pomoć potraži u inostranstvu.

– Sa novim pravilnicima jeste definisamo mnogo toga, ipak i dalje ostaju neka nerešena pitanja koja pravilnici nisu obuhvatili. “Nadamo se da će svi detalji u vezi sa samom donacijom uskoro biti rešeni”, istakli su iz Udruženja.

Donacija reproduktivnih ćelija i embriona osetljiva je procedura koja otvara mnoga pitanja, posebno etička i zakonska.

Udruženje Šansa za roditeljstvo podseća na važnost stroge kontrole ove procedure, jasno uokvirene zakonske regulative, kao i na neprestano praćenje od strane nadležnih ustanova.

Prva poznata trudnoća iz doniranih jajnih ćelija bila je 1984. godine. Danas je procena da se godišnje u svetu rodi 10.000 beba iz doniranih jajnih ćelija. Razlog ovakvog trenda je i činjenica da sve više žena planira zasnivanje porodice u poznijim godinama, što rezultira neplodnošću koja je uslovljena starošću ćelija.

Dozvoljeno tri postupka na račun budžeta

Na račun budžeta Republike Srbije dozvoljena su tri pokušaja VTO uz uslove da se ne prelazi starosna granica preko 42 godine, da su iscrpljene druge mogućnosti lečenja steriliteta, da je pored lečenja i dalje prisutan problem neplodnosti, da je očuvana funkcija jajnika i da je indeks telesne mase ispod 30 (BMI). Pre ulaska u proces VTO na račun budžeta, potrebno je uraditi tri procedure inseminacije. Neke opštine omogućavaju i četvrti postupak VTO, nakon tri neuspešne iz državnog budžeta, a Beograd je poslednji put finansirao ovu proceduru 2012. godine, jer, kako kažu, ovo nije planirano budžetom grada.

Izvor: Zdravaiprava