Najveće svetske farmaceutske kompanije okupljenje u Udruženju proizvođača inovativnih lekova Inovia neprekidno su pružale bezrezervnu podršku pacijentima, zdravstvenim radnicima kao i državi i zdravstvenom sistemu kako bi pomogli borbu zajednice tokom ove nezapamćene zdravsteve krize uzrokovane pandemijom korona virusa.

 

Najvažniji prioritet inovativnih kompanija jeste održavanje proizvodnje i isporuke lekova, a lokalno su se fokusirale na obezbeđivanje redovnog snabdevanja lekovima za sve pacijente u Srbiji, kao i zaštitu zaposlenih, njihovih porodica i naše zajednice uprkos problemima koje sa sobom nosi vanredno stanje.

Podrška ovih kompanija i njihovih zaposlenih ogledala se i u donacijama novca, lekova, zaštitne opreme, medicinskih uređaja, pružanju tehničke podrške zdravstvenim ustanovama, organizaciji transporta, IT podrške, pomoći udruženjima pacijenata, ali i volontiranju lekara zaposlenih u farmaceutskim kompanijama.

Procenjuje se da je vrednost pomoći pružene od početka epidemije korona virusa veća od 600 hiljada evra.

– Dok proizvođači inovativnih lekova na globalnom nivou ulažu velike napore u istraživanje i razvoj dijagnostike i novih lekova i vakcina protiv koronavirusa, inovativne farmaceutske kompanije su još jednom pokazale da su snažan partner zdravstvenog sistema Srbije i da i u najtežim trenucima pronalaze način da konkretnim potezima pomognu zajednicu u kojoj rade – kaže dr Bojan Trkulja, direktor Udruženja Inovia.

Trkulja podseća da, kao i prethodnih godina, farmaceutske kompanije, članice udruženja Inovia pokazuju razumevanje za potrebe pacijenata i uslove u kojima država mora da obezbedi kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i čine velike napore da obezbede najefikasnije lekove za zdravstveni sistem u Srbiji.

Udruženje proizvođača inovativnih lekova INOVIA osnovano je u februaru 2007. godine. Članice udruženja su inovativne farmaceutske kompanije koje posluju u Srbiji.

Misija INOVIA je u promociji tehnološkog i ekonomskog razvoja inovativne farmaceutske industrije u Srbiji, i kao lideri na tom polju, posvećeni smo radu sa svim relevantnim subjektima koji mogu uticati na poboljšanje zdravstvenog sistema Srbije. Od 2009. godine, INOVIA je član EFPIA-je, Evropske federacije farmaceutske industrije, čiji kodeksi su samim tim postali obavezujući za sve kompanije članice Udruženja INOVIA.

Osnovna misija INOVIA je promocija tehnološkog i ekonomskog razvoja farmaceutske industrije u Republici Srbiji i pružanje pomoći u dovođenju na tržište medicinskih proizvoda koji poboljšavaju zdravlje ljudi širom sveta.

Ciljevi INOVIA su promocija obrazovanja, aktivnosti i navika za postizanje boljeg zdravlja i kvaliteta života ljudi; uspostavljanje transparentnog i partnerskog dijaloga sa vodećim vladinim i nevladinim organizacijama u Srbiji sa ciljem da se identifikuju i primene propisi najbolje prakse. Jedna od inicijativa INOVIA je usvajanje Kodeksa ponašanja u promovisanju lekova koji se propisuju i izdaju na recept i u komunikaciji sa zdravstvenim radnicima. Potpisnice Kodeksa su sve članice INOVIA. Detaljne odredbe u Kodeksu treba da osiguraju da farmaceutske kompanije rade na odgovoran, etički i profesionalan način.

Izvor: Zdravaiprava