Šta je uspeh? Pitanje koje se tretira filozofski, sociološki, kulturološki psihološki. Šta je za vas uspeh? Vama koji još uvek niste svesni šta želite u životu i koje ciljeve pred sobom želite da postavite možda će ovaj tekst biti pokretački impuls i inspiracija u otkrivanju samog sebe, a vama koji već imate cilj pred sobom nudimo alatku koju možete da iskoristite na putu ka postizanju uspeha.

 

Na skali od jedan do pet odgovorite sebi koliko ste uspešni na poslovnom planu? Na ljubavnom? Porodičnom ili nekom drugom polju koji je bitan za vas?

Naše funkcionisanje nije ravna linija. Jednog trenutka nam je jedno važno a drugog nešto drugo.

Mnoge naše podličnosti odredjuju u šta ćemo da ulažemo energiju, da se mobilišemo i da stupamo u akciju. Motivacioni govori mogu trenutno da pomognu da se mobilišete i aktivirate. Trajno stanje i stremljenje ka uspehu može da se postigne ukoliko ono što radite jeste ono što volite i želite.

Put do uspeha je M O D I !
Motivacija
Odricanje
Disciplina
Istrajnost

Gde ste najslabiji? Možda vam je motivacija mala ili niste spremni na odricanja? Možda niste dovoljno disciplinovani i istrajni?

Da biste uspeli morate na prvom mestu da budete jako motivisani. Motivacija sama po sebi nije dovoljna ukoliko niste spremni na odricanje.Velika motivacija i spremost da se nečega odreknete uz disciplinovanost i istrajnost dovodi do toga da uspeh postaje zagarantovan.

Pokušajte da se setite neke situacije u kojoj ste želeli da ostvarite neki cilj. Da li ste ga ostvarili? Ako jeste prešli ste put uspeha. Ako niste, možda želite da pokušate ponovo?Ukoliko ste rešili da pokušate ponovo pogledajte dobro MODI.Gde ste najslabiji?Ako ste najslabiji u motivaciji preispitajte svoje stavove, želje, mogućnosti. Istražite da li je to što radite stvarno ono što želite. Ako niste spremni da se odreknete nečega u cilju postiznja cilja preispitajte snage sabotera u vama. Disciplina se vežba, pa ukoliko imate dovoljno motivacije uspećete i sa disciplinom.Ukoliko ste se vratili na stari cilj može se reći da ste i istrajni.

Završite rečenicu: Za mene je uspeh……

Ukoliko se budete pridržavali principa iz MODI uspeh će doći sam po sebi.

 

Tokom svog života donosite niz odluka o najrazličitijim životnim pitanjima i situacijama. Odluka koja sudbonosno utiče na kvalitet vašeg budućeg života jeste odluka o izboru zanimanja. Zato je važno da je ne prepustite stihiji, slučaju, već promišljeno pristupite sagledavanju i odlučivanju.

Mi Vam nudimo podršku u kreiranju profesionalnog razvoja kroz definisanje profesionalnih ciljeva i donošenje odluka koje su značajne za profesionalni život.

Preduslov za uspeh – profesionalna orjentacija

Profesionalna orijentacija obuhvata dva susreta sa psihologom. Na prvom susretu klijent radi testove u pisanoj formi i radi se intervju sa njim i njegovim roditeljem/ starateljem (ako se radi o maloletnom detetu). Pismena testiranja obuhvataju testove sposobnosti (opšte i specijalne), ineresovanja i ličnosti. Ovaj susret može da traje oko dva sata. Testovi se zatim pregledaju i analiziraju i na osnovu dobijenih informacija na drugom susretu psiholog prezentuje dobijene rezultate i daje preporuku, profesionalno usmerava klijenta koji je najadekvatniji izbor obrazovnog profila, škole, zanimanja, kojim će se u budućnosti baviti. Ovaj susret može trajati oko 45 minuta.

Profesionalna orijentacija je namenjena maturantima osnovnih škola, maturantima srednjih škola, onima koji žele da se prekvalifikuju, onima koji žele da promene školu, fakultet.

 

Piše: Vesna Milić, geštalt psihoterapeut