Asocijacija privatnih zdrastvenih ustanova i privatnih praksi Srbije je predsedavajući Balkanske mreže privatnog zdravstva (Balkan Network of Private Healthcare Providers) drugu godinu za redom.

 

Prvi međunarodni kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru

Poverenje, koje UEHP – Evropska asocijacije prvatnih bolnica sa sedištem u Briselu ukazuje Asocijaciji molbom da obavlja ovu prestižnu funkciju, rezultat je izrazito uspešnog Prvog međunarodnog kongresa zdravstvenih radnika u privatnom sektoru, koji je okupio predstavnike zdravstva iz regiona i kroz seriju sesija i pratećih programa otvorio, za medicinu i zdravlje građana, vrlo aktuelne i važne teme.

Prvi međunarodni kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru, koji je održan za vikend 22.-23. februara, okupio je preko 1.500 učesnika – lekara, farmaceuta, biohemičara, stomatologa, medicinskih sestara i tehničara, 32 eminentna predavača od kojih je devet iz sveta i preko 35 izlagača.

Kongres je jedan od najvećih događaja ovog tipa održanih u našoj zemlji. Na kongresu se govorilo o racionalnoj primeni antibiotika, psihoonkologiji, dijabetesu, terapijama za srce, suplementaciji…

Kongres organizuje Asocijacija privatnih zdrastvenih ustanova i privatnih praksi Srbije koja okuplja najveći broj privatnih zdravstvenih ustanova.

Ova Asocijacija, osnovana 2014. godine, zalaže se za to da privatne zdravstvene ustanove i privatne prakse budu integralni, funkcionalni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji, poštujući najviše profesionalne i etičke standarde, kako bi se došlo do što bolje zdravstvene zaštite u najboljem interesu zdravlja svih građana.

Asocijacija je trenutno najreprezentativnije udruženje ove vrste jer okuplja najveći broj privatnih praksi i zdravstvenih ustanova – bolnica, poliklinika, apoteka i laboratorija, iz cele Srbije.

Radni deo skupštine obuhvatio je paralelne sastanke ogranaka medicine, laboratorijskih i farmaceutskih kuća, sa direktorima strukovnih komora.

Održana je i tribina „Budućnost privatnog zdravstva u Srbiji“, na kojoj se diskutovalo o mogućnostima i izazovima uključivanja privatnog sektora u državni, kadrovima u zdravstvu, dopunskom radu, novom Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, digitalizaciji medicine.

Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja, privatnog sektora, strukovnih komora, Privredne komore Srbije, Saveza udruženja pacijenata.

Heliant je, u svojstvu partnera, drugi put prisustvovao skupštini Asocijacije, kao događaju od velikog značaja i za zdravstvo i za celo društvo.

U ovom trenutku čak 7.705 : bolnica, specijalnih bolnica, zavoda, domova zdravlja, poliklinika, ordinacija, apoteka, laboratorija. Privatni sektor zapošljava više od 10 odsto lekara u Srbiji (3.678 lekara) i oko pet hiljada medicinskog i nemedicinskog osoblja.

 

Izvor: Zdravaiprava