Muzikoterapija je jeftin i moćan lek, a kao najbolja pokazala se klasična muzika. Brojna istraživanja su dokazala da određene muzičke numere imaju blagotvorno dejstvo na hipertenziju. Ispostavilo se su kompozitori zapravo bolovali od bolesti koje njihova dela leče. Na primer, Bahova dela u većini slučajeva pomažu za spuštanje krvnog pritiska, a on je bolovao upravo od hipertenzije.

 

Muzikoterapija: Slušajte Baha, odličan je za hipertenziju
Muzikoterapija: Slušajte Baha, odličan je za hipertenziju

Uticaj muzike na zdravlje poznat je od davnina. Još je čuveni grčki filozof, matematičar, lekar i muzikolog Pitagora, u šestom veku pre Hrista, zaključio da je “muzika dobra za dušu, a lekovita za telo”. Muzikoterapija je kroz vekove napredovala, tako da danas može ciljano da se utiče na određene bolesti. Najbolje se u terapiji notama pokazala klasična muzika, i to ona koja je ljudima nepoznata, instrumentali, uvertire, klavirski koncerti…

Rađena su brojna istraživanja koja su pokazala i dokazala da određene Kako bi prevenirali nastanak bolesti pre svega treba da slušamo muziku koja nas smiruje kad god je to moguće. Kvantitavna muzikoterapija propisuje slušanje muzike dva puta dnevno po 12 minuta.

Šta je muzikoterapija?

Muzikoterapija predstavlja psihoterapijsku tehniku, skup metoda u kojima muzika ili zvuk služe kao osnovno sredstvo uspostavljanja komunikacije sa klijentom.

Upotrebljava se u preventivne, dijagnostičke i terapijske svrhe, kao i za stimulaciju psihofizičkog i duhovnog razvoja.

Iako prvi oblici muzike datiraju još iz doba kada verbalna komunikacija nije bila razvijena i kada su upravo zvuci predstavljali osnovni vid komunikacije; iako je kroz istoriju muzika prošla razvojni put od uproštenog vokalnog izražavanja primitivnog čoveka do osnivanja instrumenata koji dosežu i proizvode zvuke, koje čovek nije u stanju;

iako je na tom razvojnom putu isceliteljska moć i široka mogućnost primene muzike, kontinuirano poznata (sveprisutnost: od paganskih običaja, rituala, folklora do masmedija, koncernih hala i udobnosti sopstvenog doma) muzikoterapija, kao naučna disciplina, u svetu je počela da se razvija tek sredinom XX veka. (Izvor: http://www.epsihijatar.com).

Izvor: Zdravaiprava.com