U glavnom gradu Austrije uskoro će u 10. okrugu biti podignut novi centar za obolele od dijabetesa. Novitet je da prvi put u Austriji konkretnom planiranju prethodi obimna akcija uključivanja pacijenata u proces donošenja odluka koje ih se tiču. Oboleli pacijenti, njihove porodice kao i stručnjaci pozvani su da učestvuju u kreiranju budućeg centra. Ljudi sa dijabetesom se pozivaju da na osnovu iskustava kreiraju zadatke i tokove.

„Pacijenti znaju najbolje koja im je podrška potrebna“, kaže član gradskog veća zadužen za socijalna pitanja, pitanja zdravstva i sport, Peter Haker. „Trebalo je da uključivanje pacijenata već odavno bude deo terapijske ponude, posebno kod hroničnih oboljenja kada je lična odgovornost odlučujuća za dalji tok bolesti.“

Učešće u procesu donošenja odluka obaviće se putem interneta među ljudima sa dijabetesom u Beču. Upitnik će biti na raspolaganju i na bosanskom, hrvatskom, srpskom, kao i na turskom jeziku.

U Beču živi oko 130.000 ljudi sa dijagnostikovanim dijabetesom, sa tendencijom rasta. Ovo oboljenje stavlja zdravstveni sistem kako strukturno tako i strateški pred velike izazove pošto je pacijentima pored akutnog medicinskog zbrinjavanja potrebna i kontinuirana nega, da bi smanjili kasnije štete i smrtnost uzrokovanu dijabetesom. U Austriji je dijabetes na petom mestu po uzročnicima smrtnosti.

Novi centar treba da doprinese jačanju opšteg medicinskog i internističkog zbrinjavanja u oblasti primarne zaštite kao i rasterećenju bolničkih ambulanti.

Planirani prvi prijem pacijenata biće na leto 2021. godine.

Šećerna bolest ili dijabetes  je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, odnosno trajno povišenim nivoom glukoze u krvi. Genetika igra jednu od najvažnijih uloga u nastanku diajabetesa, a nastaje zbog smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina. Zbog smanjene sekrecija insulin,dolazi do otežane razmene ugljenih hidrata, masti i belančevina u organizmu, te posledičnih oštećenja funkciju krvnih sudova, nerava i drugih vitalnih organa.

Izvor: Eurokom