U Crvenom krstu Beograd predstavljeni su rezultati projekta “Osnaživanje žena migranata” koji je realizovan poslednjih godinu dana, u saradnji sa Crvenim krstom Šida i Crvenim krstom Kikinde i uz pomoć Koka-Kola fondacije.

 

Cilj projekta bio je osnaživanje, obučavanje i podrška migrantkinjama smeštenim u centrima za migrante, kako bi se bolje pripremile za izazove koje donosi integracija u svakodnevni život u nepoznatim i kulturološki različitim sredinama.

Kroz edukaciju su prošle migrantkinje starije od 16 godina, koje su boravile u  centrima za tražioce azila u Bogovađi, Šidu i Kikindi.  Aktivnosti koje su bile posebno za njih osmišljene bile su podeljene u četiri celine: edukativne radionice, časove engleskog/nemačkog i srpskog jezika, okupaciono-radnu terapiju i profesionalno osposobljavanje.

“Izazovi na realizaciji projekta su bili brojni: od jezičke barijere, različitog starosnog i obrazovnog statusa polaznica, različitih kultura i sredina iz kojih dolaze, diskriminacije. … Ipak možemo reći da je čak  73 odsto žena koje su prošle kroz 4 prihvatna centra prošlo kroz projekat  “Osnaživanje žena migranata”, a veliki broj njih stekao je sertifikate za različite zanate , što će im pomoći u procesu dalje integracije. Ono što je takođe veoma važno, je da su nakon mnogih teških trenutaka i problema, sa kojima su se suočavale, zahvaljujući ovom projektu,  dobile pomoć  i podršku”, rekla je Ivana Marisavljević-Dašić, sekretar Crvenog krsta Beograd.

Projekat je realizovan uz pomoć donacije fondacije Koka-Kola i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije Republike.

“Jedan od globalnih ciljeva kompanije Koka-Kola je podrška  ženama širom planete. Plan nam je da do  2020. godine,  5 miliona žena bude ekonomski osnaženo, jer verujemo ukoliko je žena jaka utoliko je i porodica jaka.  Drugi razlog podrške ovako važnom projektu je činjenica da znanje ne može niko da vam oduzme, čak i ako vas životne okolnosti nateraju da napustite svoje domove, kao što je to bio slučaj sa polaznicama projekta”, rekla je Milica Stefanović, u ime kompanije Koka-Kola.

Projekat “Osnaživanje žena migranata” realizovan je u  periodu od decembra 2017. do decembra 2018. godine a predstavnici Crvenog krsta predstavili su i Priručnik za rad sa migrantkinjama koji je nastao na iskustvima stečenim u radu sa ovom ciljnom grupom, a izložen je i deo radova nastalih tokom radno-okupacione terapije.

 

Izvor: Zdravaiprava