Udruženje estetskih hirurga Srbije, održalo je 16. maja u Beogradu prvu konferenciju za novinare, pod nazivom “Bezbednost pacijenata u estetskoj hirurgiji i anti-aging medicini“.

 

Kako je bezbednost pacijenata prioritet ovog Udruženja, njegovi članovi žele da skrenu pažnju na višemesečne natpise u medijima o slučajevima, koji se dešavaju isključivo kao zloupotreba estetske medicine i estetske hirurgije.

„Formiranje Udruženja nastalo je kao potreba i podrška evropskom i svetskom udruženju u pravljenju i usvajanju zajedničkih protokola za unapređenje estetske hirurgije i anti-aging medicine, koju treba učiniti  bezbednijom i sigurnijom. Paralelno sa međunarodnom saradnjom, zadatak nam je da edukujemo populaciju o osnovnim pitanjima: bezbednosti, mogućim rizicima i  komplikacijama u ovim granama medicine“, poručuje dr Violeta Skorobać Ašanin, predsednica Udruženja estetskih hirurga Srbije.

„ Na prvom mestu želimo da naši pacijenti budu bezbedni i sigurni. Zato želimo da stanemo na put pružanju usluga u neadekvatnim uslovima i prostorima, koji nisu registrovani za medicinsku delatnost, a koje obavlja nestručni kadar ili pak stručni kadar. Sve češće nam se dešava u  praksi da nam dođu pacijenti koji imaju komplikacije usled takvih intervencija i kojima mi pokušavamo da pomognemo . Postavlja se pitanje, ko treba da rešava takve komplikacije ili ko će ukazati hitnu medicinsku pomoć pacijentima u takvim prostorijama ,“ poručuje prof.dr Boban Đorđević  iz  Udruženja estetskih hirurga Srbije.

„Bezbednost pacijenata zavisi  od stručnosti i savesnosti lekara i adekvatnih uslova“, poručuje dr Aleksandar Dušanović, sekretar  Udruženja estetskih hirurga Srbije.

„Znamo da je lepota u savremenom društvu postala imperativ, ali to ne znači da pacijenti moraju da probaju i ono u šta nisu sigurni.  Zato želimo da informišemo i edukujemo pacijente, objasnimo im na šta da ne pristaju i šta da izbegavaju. Naša poruka pacijentima je da ne konsultuju:  komšije, rođake, nestručni medici nski kadar, već lekare koji su se školovali za estetke hirurgiju. Primetilo smo da u privatnoj praksi koje su registrovane za nehirurške delatnosti obavlja i hirurgija.“, poručuje dr  Dejan Milutinović  iz  Udruženja estetskih hirurga Srbije.

Udruženje estetskih hirurga Srbije okuplja najeminentnije lekare specijaliste estetske i plastične hirurgije u našoj zemlji.

„Osnovani smo pre  šest meseci i član smo  Međunarodne Alijanse udruženja za estetsku i plastičnu hirurgiju (ISAPS Alliance) i Evropske Asocijacije udruženja estetske i plastične hirurgije(EASAPS).  Kao najveću potvrdu našem kvalitetu smatramo to  što smo deo ovih velikih  međunarodnih  porodica,“ rekao je dr Vladislav Ribnikar,  potpredsednik Udruženja estetskih hirurga Srbije.

 Udruženje estetskih hirurga Srbije zalaže se i za razvoj medicinskog turizma u našoj zemlji. Članovi smatraju da bi Srbija mogla da ima ogroman profit od zdravstvenog turizma, koji je u svetu poslednjih godina ozbiljna industrija.

„Samo prošle godine zarada od medicinskog turizma iznosila je 60 milijardi dolara, a ove godine procenjuje se da će da naraste na  100 milijardi dolara. Zato smatramo da je sada pravi trenutak da i Srbija privuče medicinske turiste, od čega bi korist imali svi, od lokalne samouprave do zdravstvenog sistema. Neophodno je da se učvrste medicinski protokoli: prijema, lečenja i postoperativne brige, kao i osiguranja tih pacijenata od profesionalne odgovornosti u estetskoj hirurgiji i osiguranja za reintervencije“ ,  poručuje  dr  Siniša Kojić ispred  Udruženja estetskih hirurga Srbije.

Pripremila: Lidija Bratun