Osobe koje su sklone pojavi migrena znaju koliko je to veliki problem i koliko su bolovi jaki. Njena nepredvidivost je još jedan otežavajući faktor, međutim , lekari su pronašli najbolje rešenje. Ako uzimate pojačano ovaj vitamin rešićete se problema. Naime, unos vitamina D može značajno da umanji nivo bola.

 

Foto: Unsplash

Migrenu karakteriše umerena ili jaka glavobolja koja se oseća kao pulsirajući bol na jednoj strani glave. Ostali simptomi koji prate glavobolju su osetljivost na svetlo ili zvuk.

Za migrenu ne posotji lek koji je može trajno eliminisati, ali unos vitamina D je prilično dobro rešenje.

On može da smanji učestalost ovog problema.

U studiji koja je potrvrdila pozitivno delovanje ovog vitamina je učestvovalo preko 1000 ispitanika.

Svi ispitanici su na početku eksperimenta imali nizak nivo vitamina D u organizmu.

Dnevno su doijali dozu ovog vitamina, da bi im se na kraju istraživanja, koje je trajalo 3 meseca, učestalost glavobolja smanjila.

Lekari preporučuju unos 10 milgrama ovog vitamina dnevno.

Sve preko te doze može da bude opasno po zdavlje i izazove nakupljanje prekomerne količine kalcijuma u telu.

 

Vitamin D3, već odavno poznat kao antirahitični vitamin primenjivan kod dece i kao suplement u prevenciji i terapiji osteoporoze kod odraslih, prema najnovijim svetskim istraživanjima pokazuje mnogo šire polje delovanja:
– poboljšava stanje imuniteta i smanjuje mogućnost razvoja infekcija,
– štiti od malignih oboljenja, naročito dojke, prostate i creva,
– smanjuje učestalost javljanja i poboljšava tok autoimunih oboljenja (reumatoidni artiritis, multipla skleroza itd.),
– poboljšava stanje dijabetesa,
poboljšava tok kožnih oboljenja (psorijaza i ekcem),
– povoljno utiče na neurološka oboljenja i depresiju,
– povoljno utiče na hipertenziju i kongestivnu srčanu slabost,
– smanjuje mišićnu slabost.

Osnovna fiziološka uloga vitamina D jeste regulacija koncentracije kalcijuma i fosfata u krvi. On povećava njihovu resorpciju na nivou digestivnog trakta i smanjuje njihov gubitak na nivou bubrega. Povećava ugradnju kalcijuma u koštani materijal, te se smatra neophodnim za rast i kalcifikaciju kostiju i zuba. Pošto je kalcijum odgovoran za rad gotovo svake ćelije u našem organizmu, zaključak je da je i vitamin D neophodan za sve vitalne funkcije na nivou ćelije: rast, deoba, diferencijacija i apoptoza. Iz istog razloga, vitamin D posreduje u imunoj i hormonskoj regulaciji.

Izvor: Kurir