Sa materijom Rekonekcije sam se prvi put upoznao u Beogradu 2013. godine. Razgledajući izloge pažnju mi je privukla knjiga doktora Erika Perla, Rekonekcija: Iscijeli druge, iscijeli sebe (The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself) – kaže Ivan Mirković iz Herceg Novog, praktičar Rekonektivnog Iscjeljivanja i sertifikovani praktičar Rekonekcije, koji se već nekoliko godina profesionalno i uspješno bavi ovom metodom energetskog iscjeljivanja. On za portal Zdrava i prava objašnjava zašto je rekonekcija podsjetnik za dušu.

 

Ivan sa dr Erikom Perlom

Po njegovim riječima, dr Erik Perl je početkom devedesetih pronašao mogućnost povezivanja sa rekonektivnim frekvencijama i ubrzo počeo raditi s njima kako bi omogućio prikladna iscjeljenja osobama širom planete a koja se nerijetko zbivaju momentalno i mogu trajati do kraja života.

Želeći da Rekonekciju približi drugima, priroda posla, doktora Erika Perla odvela je u preko 100 zemalja u kojima je uticao na milione ljudi. Priroda tog posla danas je prepoznata pod tačnim nazivima kao Rekonektivno Iscjeljivanje (RI™) i Rekonekcija (R™).

Ivan Mirković iz Herceg Novog, praktičar Rekonektivnog Iscjeljivanja i sertifikovani praktičar Rekonekcije

Ukratko, Rekonektivno Iscjeljivanje™ orijentiše se na iscjeljivanje. Proces Rekonekcije™ orijentiše se više na razumjevanje Vašeg životnog toka. Naravno, to nisu dvije potpuno nezavisne stvari.

U njima postoji uzajamno preklapanje, ekspanzija i rast. RI™ približava osobu prikladnoj ravnoteži na kompletnim nivoima zdravlja (emotivnom, mentalnom, duhovnom, fizičkom) dok R™ubrzava taj potencijal i ukratko, koristi osobi da razumije smisao njenog života, da brže pronađe i realizuje njene potencijale u njenom životu, da primi kompletniju fotografiju njene životne vizije, da usmjeri njenu energiju i da sledi taj duševni put koji u njoj budi najveću ljubav, predanost, unutarnje zadovoljstvo i uživanje.

Rekonektivno iscjeljivanje

Ako se osoba prvi put upoznaje sa Rekonekcijom, za nju je najprikladnije (i preporuka kancelarije) da prvo osjeti interakciju sa rekonektivnim frekvencijama u okviru seanse Rekonektivnog Iscjeljivanja™.

Rekonektivno Iscjeljivanje™ je nutrina materije. To je povratak u optimalno stanje ravnoteže, harmonije, vitalnosti i životnog napretka. Predstavlja rezultat interakcije sa opsežnim i inteligentnim frekvencijskim opsegom koji se sastoji od energije, svijetlosti i informacije™.

Prvi element je energija. Mi smo energija. Naše tijelo važi kao precizna razmjera atoma i njegovih elemenata. Emocije i misli uma su energija. Tako da, sve što možemo da primjetimo je zapravo energija. U toku energetske interakcije u okviru RI™ i R™, mi zapravo komuniciramo sa unverzumom putem svijetlosne rezonantnosti i tako razmjenjujemo prikladnu informaciju.

Sve potisnuto počinje da izlazi
Dizajn tijela je inherentan Univerzumu tako da sam sebe organizuje i re-organizuje. Ljudsko tijelo je dizajnirano perfektno. Nije mu potrebno dodavati nešto kako bi bilo još potpunije. Ne treba nikakvu interferenciju. Ono što interakcija sa Rekonektivnim frekvencijama zaista čini, je to da nam omogućava vibriranje na višim, harmoničnijim i koherentnijim nivoima svijetlosti. Tako da nezdravi materijali (energetski, misaoni, emotivni, mentalni) koji su potisnuti u nama i koje imamo kao naše smetnje počinju da izlaze van našeg sistema.

To je prirodni dizajn ljudskog tijela. Kako zakon energije leži u njenom kretanju, taj efekat ekspandira i poslije interakcije, tako da kompletna priroda osobe se polako približava njenoj originalnoj prirodnosti, harmoniji, vitalnosti i punoći.
Takođe, u toku interakcije, inteligencija rekonektivnih frekvencija zapravo “vidi” realan potencijal osobe i zatim pruža opsežnu realizaciju njenih potreba, u tačnoj brzini i ritmu Univerzuma.

Tako da, poslije interakcije (seanse) otpočinju da se “odmotavaju” i prikladni efekti koji mogu da unaprede njeno zdravlje, karijeru, ljubavne veze. Naravno, osoba interaktivno učestvuje u tom procesu i takođe postaje zdravija, vitalnija, prirodnija, svijesnija, fleksibilnija, duševnija, istinitija.
Ono što se zaista zbiva tokom i posle seanse su efekti koherencije i rezonantnosti pri kojima rekonektivna frekvencija dolazi u interakciju sa originalnom frekvencijom osobe, tako da njena originalna frekvencija polako počinje da se usaglašava sa njom, da je prati.

Promjene se dešavaju na svim nivoima

Tako osoba interaktivno ulazi u proces rekonekcije sa njenom suštinom i esencijom (duša). Počinje da živi više u integritetu sa tom istinom. Iz te perspektive, osoba se mjenja na svakom nivou, na mentalnom,emotivnom, energetskom, duhovnom i tjelesnom.
Rekonektivno Iscjeljivanje™ (RI) se izvodi u 1 ~ 3 povezane seanse, uživo ili seansom na daljinu, u trajanju od 30 minuta.

Preporučuju se tri seanse
Preporuka kancelarije Rekonekcije je povezati 3 seanse RI™ i zatim opažati potencijalne efekte koji će pretendovati da se “odmotavaju” u osobi (efekti), a tako i van nje, u sledećih nekoliko mjeseci (3,6,9 mjeseci). Naravno, jedna seansa takođe može mnogo koristiti.
RI™ seanse se mogu izvoditi i na daljinu bez obzira gdje se osoba zapravo nalazi na planeti. Tako predstavljaju i odličnu opciju za osobe koje ne mogu putovati. Efekti su potpuno isti tokom seanse uživo ili seanse na daljinu. Frekvencije ne putuju, a mi smo već umreženi na energetskom nivou kao zvjezde na nebu. Energija nije ograničena uticajima materije, tako da frekvencije mogu da komuniciraju nelokalno, iako su u odvojene hiljadama kilometara. U vezi je transfer informacija energijom.

Pored Rekonektivnog Iscjeljivanja™, postoji i Rekonekcija™.
Rekonekcija™ ~ ranije poznata i kao “Lična Rekonekcija” ~ predstavlja tačan i precizan model koji se energetski projektuje na tijelo osobe a koji je dizajniran da ubrza razmjenu energije, svjetlosti i informacija™ koje su zapažene u prirodnom potencijalu Rekonektivnog Iscjeljivanja™. Radi se jednom u životu i uvijek uživo, posle RI™, kada osoba to odluči u životu.
Priroda posla je orijentisana ka pojačavanju interaktivnih elemenata meridijanskih linija na tijelu i njihovom rekonektovanju sa meridijanskom mrežom koja okružuje globus, planete, zvijezde i koja zatim nastavlja njenu ekspanziju van prema univerzalnom energetskom polju.
Tako da, to je zapravo energetski “model” koji uvodi nove aksiotonalne meridijane koji se nastavljaju (nadovezuju) na krajeve izvornih meridijana u tijelu i tako povezuju osobu trajno (energetski) sa Univerzumom.

Komunikacija sa Univerzumom počinje da se ubrzava sa tim tokom. Osoba postaje prikladnije povezana, pa tako i tok energije, svijetlosti i informacije™ dobija prikladniju konekciju, jer ima integrisan novi model kojim može protočnije i pravilnije da realizuje to kretanje i komunikaciju.

Rekonekcija™ (R) se izvodi uživo, kroz dvije povezane seanse u trajanju od 45 minuta, jednom u životu. Pri tom, maksimalno trajanje između seansi važno je da ne prelazi 72h. (i te dvije povezane seanse su ‘kompletan model’).
Priroda posla je prepoznata i podržana od nauke. Pripada integrativnoj i komplementarnoj zdravstvenoj brizi. Iz mnogih naučnih studija i eksperimenata u laboratorijskim uslovima izvedeni su nevjerovatni uvidi. Na primjer, da interakcija sa rekonektivnim frekvencijama mijenja srčane talase, moždane talase, podiže nivo kiseonika u krvi, pojačava metabolizam i imunitet organizma, revitalizuje i energizuje tijelo,uvećava energetski potencijal koji tijelo emituje, utiče na relevaciju ljudskih emocija,restruktuira DNK-a, podstiče vrhunske sportske performanse.

Zatim, da je interakcija sa frekvencijama RI™ od deset minutaviše nego dvostruko efikasnija od fizikalne terapije pri obnavljanju punog raspona pokreta tijela, a posebno kod osoba sa ograničenim kretanjem ramena. (tzv. dijagnoza “smrznutog ramena”). Takođe, laboratorijski eksperimenti ukazuju da se uz energetski potencijal rekonektivnih frekvencija, list otkinut od matične grane može održati u životu tokom devedeset dana, a prirodno odumiranje istog se zbiva u roku od sedam do deset dana.
Jedan od najvažnijih momenata kod RI™ i R™ tokom i posle seansi, je prepuštanje osobe koja želi da uđe u interakciju sa frekvencijama i da se ne vezuje emotivno i misleno za konkretan, određeni rezultat.

To je mnogo važno. Tada će efekti biti najkompletniji za tu osobu i ona će primiti najpotpuniji potencijal rekonektivnih frekvencija na najopsežniji način, konkretno za nju.

Praktičar je fino naštmovani instrument

Moj posao u toku interakcije (seanse) je da koristim kao prikladna “veza” ili fino naštmovani instrument. Ne mogu da usmjeravam njen tok. Zapravo, gdje god da “usmjerim”, rekonektivne frekvencije teku tamo gdje žele, gdje su najprikladnije i tako zaobilaze potencijalne kontraefekte. Tako da, u toku i poslije seansi, sve se zapravo zbiva prema ritmovima kojima kordinira inteligencija Univerzuma.

Rekonekcija predstavlja “podsjetnik” za dušu tokom koje se mi podsjećamo ko smo zaista.

Ivan Mirkovic – Reconnective Healing Foundational and Reconnection – Certified Practitioner
Njegoševa, Herceg Novi 85340, Montenegro
GSM: +38269 23 49 35 (Viber, Watsapp, Skype)
ivanmirkovic@rekonekcija.me
Preciznije informacije ~ www.Rekonekcija.me
Ivana možete kontaktirati i putem njegove FB stranice: Rekonekcija – Ivan Mirković, obično odgovara u roku od nekoliko minuta.