Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio je da stupa na snagu Pravilnik kojim je definirano da RFZO finansira i treći pokušaj vantelesne oplodnje.

 

Mature gynecologist looking at camera while examining the belly of a pregnant young woman
GraphicStock

Na inicijativu RFZO izmenjen je Pravilnik o obimu i sadržaju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2016. godinu u delu koji se odnosi na vantelesnu oplodnju, tako da se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja finansiraju tri pokušaja, umesto dva, koliko je bilo propisano do sada.

Vlada Republike Srbije je dala saglasnost na  navedeni Pravilnik koji je  i objavljen je u Službenom glasniku broj 57/16 od 17. juna 2016. godine.

Od danas, kada pravilnik stupa na snagu, osigurana lica RFZO će imati mogućnost da treći pokušaj vantelesne oplodnje obave na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i to pod istim uslovima koji važe za prvi i drugi pokušaj, a koje je utvrdila Republička stručna komisija za lečenje postupcima BMPO.

Osigurana lica koja se prijavljuju za treći pokušaj VTO takođe imaju mogućnost da se prilikom izlaska na lekarsku komisiju filijale opredele da proces obave u jednoj od pet državnih ustanova (KC Srbije, GAK Narodni front, KC Niš, KC Vojvodine i OB Valjevo) ili u jednoj od 11 privatnih ustanova  sa kojima RFZO ima zaključen ugovor.

Republički fond je obezbedio dovoljne kapacitete do kraja godine, za sva tri pokušaja vantelesne oplodnje kako u državnim tako i u privatnim zdravstvenim ustanovama.

300.000 parova u Srbiji ima problem bračnog steriliteta

Lekari upozoravaju da je bračni sterilitet sve češća bolest modernog društva koja nastaje zbog izloženosti stresu, lošim životnim navikama, zagađenoj okolini, ali i činjenici da se parovi sve češće u kasnijim godinama odlučuju za potomstvo. Stručnjaci tvrde da preko 300.000 parova u Srbiji ima problem bračnog steriliteta.  Ako žena ni nakon godinu dana urednog seksualnog života ne uspeva da ostane u drugom stanju, potrebno je ispitati uzroke neplodnosti.

Pripremila: Lidija Bratun