Sa čime se suočavaju osobe sa dijabetesom i njihove porodice? Koliko je podrška važna i šta ona podrazumeva? Kako se grade partnerski odnosi i da li postoji diskriminacija kada osoba…
Opširnije...