Od 1. do 3. maja u Beogradu će biti održan seminar, tačnije svojevrsna obuka za onkološke pacijente pod nazivom “Imam kancer, pa šta? Biram život”. Obuku drži Jasmina Kovačev, kreator i glavni voditelj licenciranog programa “Biram Život”.

 

Jasmina Kovačev, privatna arhiva
Jasmina Kovačev, privatna arhiva

Grupni tretmani “Imam kancer, pa šta? Biram život” su deo najvažnijeg transformacionog dela kancer ritrita koji Jasmina Kovačev drži na Novom Zelandu.

Cilj grupnih tretmana je podrška obolelih od kancera bez obzira koji put lečenja su izabrali.

Jasmina Kovačev je EFT ekspert i trener, Master trener META-zdravlja.

Na svom životnom putu, mimo fakultetskog obrazovanja, edukovana je u 29 tehnika i modaliteta. Pionir je prenošenja novih tehnologija i znanja u domenu ljudskih potencijala i kod nas i u svetu.

Živi već 20 godina na Novom Zelandu, mada je dosta prisutna i kod nas edukujući jedine sertifikovane treninge EFT-a kod nas, sertifikovane treninge META-Zdravlja i kvalitetne komplimentarne edukacije u okviru Studija za edukaciju i vrhunska dostignuća.

Kreator je programa za obolele od kancera u koji je ugradila sticana znanja i iskustva u radu sa obolelim od kancera kao i utemeljivač nove oblasti – energetske Psihoonkologije.

Svi zainteresovani mogu da se prijave na ovu obuku na mejl jasminakovacev@gmail.com.

Zašto su ovi grupni tretmani jedinstveni?
• Pristupi i tehnike koje se koriste su najsavremenije tehnologije koje danas postoje u svetu za rad na emocionalnom, energetskom i mentalnom nivou. Koristi se Energetska psihologija, najviše EFT na način koji je temelj energetske Psihoonkologije, META-Zdravlje čiji je Jasmina Kovačev Master trener, Genome healing i druge tehnike iz širokog asortimana alatki koje Jasmina koristi

• Voditelj programa ima veliko iskustvo u ovakvom radu

• Tretmani su komplimentarni sa svim pristupima – konvencionalnim i alternativnim, kojima maksimizira pozitivne efekte

• Pratioci su dobrodošli i mogu učestvovati i to u pola cene. Dosadašnja iskustva su izuzetna kada glavna emotivna podrška pohađa zajedno sa obolelim

• Praćenje postignutih promena na emotivno energetskom i mentalnom nivou

Pripremila: Mariota Vlaisavljević