Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu, tako je govorio čuveni Albert Ajnštajn. Prenosimo vam još neke citate o univerzalnoj, ali i žeskoj lepoti. Jer, lepota inspiriše.

 

Serge Bertasius Photography, FreeDigitalPhotos.net
Serge Bertasius Photography, FreeDigitalPhotos.net
  • Lepota sa čednošću dvostruka je lepota- danska poslovica.

 

  • Najveća ženina nesreća, to je kad počne verovati da njena lepota propada- Jovan Dučić.

 

  • Iako putujemo celim svetom da nađemo lepotu, moramo je nositi u sebi, ili je nećemo naći- Emerson.

 

  • Treba da u jednom ljudskom biću sve bude lepo: i lice i odelo i duša i misli- Čehov.

 

  • Lepota bez izraza umara- Em.

 

  • Lepe stvari stiču se napornim učenjem, a ružne se uče bez truda, same od sebe- Demokrit.

 

Kaže se da je lepota u oku posmatrača, i to je savršeno tačno. Kada gledate leptira, na primer, možete videti prelepe boje na njegovim krilima – a možete ga videti i kao običnu leteću gusenicu. Međutim, ova izreka o lepoti se suviše retko primenjuje kada se pogledamo u ogledalo.
Tada često primećujemo samo mane. Bubuljica – kao da neće proći kroz koji dan. Bore oko očiju – kao da uzalud nose naziv “smejalice”. Obrve nam se čine predebelim ili pretankim, zavisno od toga šta je u trendu. Kosa, neupadljiva. Visina, prevelika ili premala.
A onda, recimo, odete u neku drugu zemlju, tamo gde je vaš izgled neuobičajen. U nekim zemljama smatraće vaše razlike od njih samih ružnim. U nekim drugim, upravo ono što vas je u sopstvenoj sredini činilo neupadljivim biće, zbog različitosti, predmet fascinacije i divljenja. Vaš izgled se nije promenio – samo vas posmatraju neke druge oči. Dakle, lepota zaista jeste u oku posmatrača.

Pripremila: Mariota Vlaisavljević