Banka hrane dobija novo vozilo za distribuciju hrane