Bapski trikovi, narodni lekovi koji stvarno deluju