Kako da umesite česnicu sa venčićem: Novčić za sreću, grančica za zdravlje