Drinska regata- recikliraj, uživaj Drinu od otpada sačuvaj