Heljda na ruski način, jača memoriju i podstiče koncentraciju