Hoće li nas epidemija naučiti da bolje putujemo po svetu?