Preosetljivost na osobe ili okruženje izaziva alergiju