I u vreme praznika ljudi treba prate svoja osećanje i potrebe i da se povezuju