„Izabrane pjesme“ Milice Prole Honđo: Buket setnih stihova