Kad seksualna funkcija zakaže: Postoji jedno rešenje za dva problema