Kompanija SIBERIAN WELLNESS preuzela fabriku Dahlia