Kuća, postala pakao-psihološka šteta veća od ekonomske