Matej Pašeta, likovni dizajner: U Herceg Novom mi je srce na mestu