Nasilje na internetu treba odmah prijaviti: Ključ prevencije je otvoreni razgovor dece i roditelja