Norma Bastidas: Sa 11 godina je silovana, sa 19 prodata, sa 47 oborila svetski rekord