Nova merna jedinica za kontrolu dijabetesa olakšava  život osobama koje žive sa dijabetesom