Ovi simptomi ukazuju da se u jetri nataložilo previše masti