Plazma poziva na ravnopravnost polova jer #jednakostdolaziizkuće