Preskakanje konopca, igra u prirodi – zabavna i zdrava