Prvi test za samostalnu dijagnostiku vaginalnih infekcija