Psiholozi kažu da postoji samo pet tipova ličnosti