Rad s bilo kojeg mesta: Kompaktni uređaj dizajniran za novu, mobilnu radnu snagu