Sa čime je povezan manjak magnezijuma u organizmu?