Samsung istraživanje pokazuje da sve vise Evropljana traži pet friendly tehnologiju