Snežana Radojičić, žena koja živi avanturu: I Bog je dobar prema meni