Sve je bolje od sedenja, ne budite lenji – čuvajte kičmu