Velika većina pacijenata ne zna da boluje od ove bolesti