Veza između istih znakova: Dva Jarca su dobar spoj?