Viktorija Samardžić, mlada novinarka koja ne poznaje prepreke