Ana Lipowatz o neobičnoj povezanosti ishrane i emocija

Ana Lipowatz, nutricionista, farmaceut i autorka programa ishrane fett-frei, otkriva povezanost ishrane i emocija. Prema njenom mišljenju ka hrani nas ne vode isključivo emocije- prema hrani nas primarno vodi osećaj gladi, odnosno postoji fiziološka glad, ali i emocionalana glad.   “Prema hrani nas primarno vodi … Continue reading Ana Lipowatz o neobičnoj povezanosti ishrane i emocija