Rekonekcija, ranije poznata i kao “Lična Rekonekcija”, predstavlja energetski model dizajniran da ubrza razmenu rekonektivnih frekvencija (energije, svetlosti i informacija) koje su zapažene u prirodnom potencijalu Rekonektivnog Isceljivanja™. Kao model, rekonekcija zapravo pojačava interaktivne elemente meridijanskih linija u telu i zatim ih povezuje sa meridijanskom mrežom koja okružuje globus, planete, zvijezde i koja zatim nastavlja njenu ekspanziju unutar Univerzuma.

 

Ivan Mirković sa dr Erikom Perlom: Rekonekcija otvara i ubrzava novi vid komunikacije između Vas i Univerzuma

Ta nadogradnja pruža, otvara i ubrzava novi vid komunikacije između Vas i Univerzuma. Kontinuitet komunikacije iznedrava prikladne životne podudarnosti kao i niz efekata koji mogu ekspandirati, približavajući Vas ličnom bluprintu, multidimenzionalnoj prirodi i razumjevanju Vašeg životnog toka.

Ona Vam koristi da brže pronađete i realizujete potencijale u Vama koji su neotkriveni, da usmerite Vašu energiju i da sledite taj duševni put koji u Vama budi najveću ljubav, uzbuđenje, predanost i uživanje.

“Važno je imati u vidu da je to proces koji Vas približava nadogradnji i korisnom usmeravanju energije, potencijala, razumevanja, zrelosti, svesti i razmeni informacija sa Univerzumom na višem nivou koji se odvija do kraja Vašeg života na Zemlji. Od trenutka modela Rekonekcije™, pokreću se komunikacijski procesi na mnogim nivoima koje mi ne vidimo, ali u pozadini se zapravo polako grade uslovi za to, da bi se sve pokopilo u pravo vrijeme i trenutak koji su predviđeni za to, u ritmu Univerzuma”, kaže Ivan Mirković iz Herceg Novog, praktičar Rekonektivnog Isceljivanja i sertifikovani praktičar Rekonekcije, koji se profesionalno i uspešno bavi ovom metodom energetskog isceljivanja.

Lična Rekonekcija™ se izvodi uživo, kroz dvije povezane seanse u trajanju od 45 minuta, jednom u životu

Tokom interakcije sa rekonektivnim frekvencijama, Dr Erik Perl je primio tri važne poruke u vezi procesa Rekonekcije.
~ “To što radiš je donošenje svetlosti i informacije na planetu.”
~ “To što radiš je rekonekcija lanaca.”
~ “To što radiš je rekonekcija niti.”

Istinitost tih poruka je zatim i eksperimentalno dokazana u laboratorijskim uslovima od mnogih renomiranih naučnika koji su ukazali da interakcija zaista utiče na DNK lanace, kao i “niti”, povezujući osobu sa paralelnim ravnima postojanja. (vidi – teorija struna – eng. “string theory”).

Lična Rekonekcija™ se izvodi uživo, kroz dvije povezane seanse u trajanju od 45 minuta, jednom u životu. Pri tom, maksimalno trajanje između seansi važno je da ne prelazi 72h. U toku seanse, osoba ostaje u potpunosti obučena i ruke praktičara ne dodiruju njeno tijelo.
Proces Rekonekcije™ ubrzava Vašu komunikaciju sa Univerzumom.
Uz njen tok, Mi se podsjećamo ko smo zaista.

 

Rekonektivno Iscjeljivanje™ i Lična Rekonekcija™ sa Ivanom Mirkovićem u Beogradu:

~ Utorak, 7 jul 2020.
~ Srijeda, 8 jul 2020.
~ Četvrtak, 9 jul 2020.
~ Petak, 10 jul 2020.
~ Subota, 11 jul 2020.
~ Nedelja, 12 jul 2020.

KONTAKT I REZERVACIJA INDIVIDUALNIH SEANSI: 

Skype: ivanmirkovic

ivanmirkovic@rekonekcija.me

Preciznije informacije ~ www.Rekonekcija.me

Izvor: Zdravaiprava