Iako više od 75 odsto ispitanika smatra da je zdravija ishrana važna, manje od 4 odsto njih naglašava da se u praksi hrani zdravo. Glavne barijere koje su naveli ispitanici…
Opširnije...