Pedijatri će ubuduće, kroz “Vodič za praćenje razvoja dece” moći da pomognu vašem detetu na vreme ako ima probleme sa vidom, sluhom, govorom, motoričkim razvojem ili psihološke probleme. Na dvodnevnom seminaru, koji su organizovali UNICEF i Udruženje pedijatara Srbije, pedijatrima je predstavljen “Vodič za praćenje razvoja dece” koji će im pomoći da unaprede sistem praćenja i podrške razvoju dece od najranijeg detinjstva.

marin, FreeDigitalPhotos.net
marin, FreeDigitalPhotos.net

Zahvaljujući ovom vodiču, obučeni pedijatri će i kod najmlađih pacijenata na vreme prepoznavati probleme sa vidom, sluhom, govorom i motoričkim razvojem, ali i psihološke, emotivne i socijalne probleme kod dece.

– Pedijatri se, zbog velikog obima posla, često fokusiraju samo na to da li dete dobro napreduje u  smislu kilaže, da li je čisto, da li ima neki uobičajeni virus ili prehladu. Zato se dešava da  ponekad značajne stvari, poput teškoća u oblasti psihosocijalnog razvoja i komunikacije deteta sa  psihičkim ili socijalnim smetnjama, prođu neopaženo. ’Vodič za praćenje razvoja dece’ će pomoći pedijatrima da dobiju precizniji uvid u opšte stanje deteta i stepen njegovog ili njenog razvoja u svim razvojnim domenima, kao i da uoče rizike koji postoje u porodici. Tako lekari postaju saradnici porodice – rekla je dr Danijela Vukićević.

“Vodič za praćenje razvoja dece” je jedan od elemenata u celokupnom sistemu rada sa decom koji, između ostalog, podrazumeva i bolju komunikaciju pedijatara i drugih institucija koje brinu o interesu dece.

– Saradnja sa svim službama u zajednici, od ključne je važnosti da pedijatri brže i pouzdanije prepoznaju probleme sa kojima se porodica i dete susreću, ali i da detetu pruže pravu i kompletnu podršku u razvoju. Uvođenje ‘Vodiča za praćenje razvoja’ samo je jedan od koraka ka unapređivanju kvaliteta razvojnih savetovališta u radu sa roditeljima i drugim institucijama da bi deca dobila adekvatnu negu i pomoć kada se kod njih uoči neki od problema ili smetnji u razvoju – kaže rukovodilac programa za rani razvoj deteta u UNICEF dr Jelena Zajeganović Jakovljević.

“Vodič za praćenje razvoja dece” je deo programa “Rani razvoj deteta” koji zagovara sveobuhvatni pristup politikama i programima koji se tiču dece, njihovih roditelja i staratelja, a koji UNICEF realizuje u saradnji sa relevantnim ministarstvima.

Period ranog detinjstva, od rođenja do treće godine, smatra se najznačajnijom razvojnom fazom u životnom veku osobe – obuhvata  fizički, socio-emocionalni, jezičko-kognitivni i kulturološki razvoj pojedinca i predstavlja temelj uspeha i sreće u životu.